Handelsbetingelser

Alle produkter og ydelser udgår fra HeartBliss/ Oriole Quieter HeartsBliss Solicitude
CVR nr. 33 00 43 46.
Vi kan kontaktes på angel@heartbliss.dk

Betaling for sessioner i shoppen eller ved overførsel

Betal senest 2 dage før din aftalte session i shoppen eller overfør senest 3 dage før din session til:

Konto: Jyskebank reg: 5067 kontonummer: 1443633

Husk dit navn og hvilken type session ved overførsel. Ved for sen betaling aflyses sessionen og en ny tid må bestilles.

Alt i shoppen kan købes med Visa/Dankort, Visa, MasterCard og AmericanExpress. Alle priser er i danske kroner (DKK).

Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre bliver krypterede og ikke gemt i web-forretningens systemer, når dit køb er afsluttet.

Overførsel fra udlandet:

Jyske Bank:
Swift JYBADKKK
IBAN DK 4850670001443633
Reg: 5067  kontonummer: 1443633
*Overførsel fra udlandet koster 30,- kr i bankgebyr, som du bedes tilføje når du overfører.

Abonnementsbetingelser

Første rate forfalder den dato købet foretages og de efterfølgende måneder, på samme dato. Du vil modtage en kvittering for hver rate betaling.

For alle køb i shoppen via ratebetaling, skal dit betalingskort gælde for hele rate perioden. Du forventes selv at kontakte os, hvis du skifter kort inden raterne er afbetalt. Herefter vil du modtage et link til betaling med det nye kort.

Betalingsbetingelser vedrørende sessioner

Køb af Heal Me sessioner (inkl. per mail) er bindende og sessionsprisen gives ikke retur. Du kan ændre din tid op til 48 timer inden din aftale. Efter endt session gives der heller ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon/ netforbindelse og ringe mig op på den aftalte tid. Hvis du ikke ringer mig op til den aftalte tid eller aflyser for sent, forbeholdes retten til fuldt honorar for den aftalte session. Bliver jeg selv forhindret i at give dig din behandling, forbeholder jeg mig retten til at aflyse og ændre din tid. Du vil efterfølgende blive tilbudt først kommende ledige tid og din betaling vil gælde herfor.

Betalingsbetingelser vedrørende healingsaftener, kurser og workshops

Healingsaftener, kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver du orienteret mindst 24 timer i forvejen, med mindre det er pga sygdom eller anden akut situation. Hvis healingsaftener, kurser eller workshops skulle blive aflyst, får du det fulde indbetalte beløb retur. Tilmelding til healingsaftener (LIVE & FJERN) er bindende og pengene gives ikke retur. Skulle du blive forhindret på selve dagen, kan din LIVE plads ændres til en fjernhealing.
Hvis du afbestiller din deltagelse op til otte dage før start af kurser og workshops, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5 % af prisen plus moms. Hvis du afbestiller når der er mindre end otte dage til kursusstart, har du mulighed for at sende en anden person end dig selv. Pengene gives ikke retur.

Betalingsbetingelser & fortrydelsesret vedrørende produkter

Online digitale produkter (lydfiler) bliver leveret digitalt via din e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage. Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale produkter.

Rettigheder

Camille Safijér & HeartBliss har alle rettigheder til de leverede digitale produkter fra HeartBliss.dk/com, inklusiv al trykt eller digitalt materiale som stilles til rådighed i relation til sessioner, kurser, workshops og produkter.
Ved køb opnås brugsret til de individuelle produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkterne må kun benyttes til eget brug. Alle produkter skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.
Produkterne må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt. Produkterne må ikke kopieres eller gøres til genstand for offentligt udlån. Produkterne må ikke anvendes kommercielt eller i direkte eller indirekte konkurrence med Camille Safijér & HeartBliss uden skriftlig aftale.
Camille Safijérs & HeartBliss’ navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Generelle brugerbetingelser

Disse betingelser og denne ansvarsfraskrivelse gælder for alle brugere af Camille Safijérs hjemmeside og dækker alle tilbud, behandlinger og rådgivning på hjemmesiden heartbliss.dk, heartbliss.com og billetto.dk/heartbliss og/eller givet af Camille Safijér via anden form for kommunikation så som e-mail, telefonisk eller ved fjernbehandling.
Oplysningerne på denne hjemmeside er af general karakter og kan ikke anvendes som erstatning for rådgivning, undersøgelse eller behandling af en autoriseret læge eller psykolog. Indholdet må ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Produkter, rådgivning og behandlinger fra Camille Safijér er ikke en kompensation for medicinsk og/eller psykologisk diagnose eller behandling. Behandlinger eller rådgivning fra Camille Safijér er ingen garanti for en fuldstændig healing eller helbredelse af din situation.

Ansvarsfraskrivelse

Camille Safijér kan ikke gøres ansvarlig for nogen skader eller gener, der er en konsekvens af brug eller misbrug af informationer på hjemmesiden eller andre produkter og healings lydfiler.
Camille Safijér kan ikke blive holdt finansielt, juridisk eller på anden måde ansvarlig for beslutninger besøgene og/eller klienter fra denne hjemmeside træffer efter at have modtaget produkter eller behandlinger fra Camille Safijér eller fra denne hjemmeside.
Ved køb af digitale produkter er HeartBliss ikke ansvarlig for tekniske fejl hos køber, ikke funktionsdygtige emailadresser samt junk- eller spamfiltre.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.
Camille Safijér kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder lydfiler og sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Forbehold for ændringer

HeartBliss forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website og for HeartBliss. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Privatlivspolitik 

Du finder vores privatlivspolitik her: https://heartbliss.dk/privatlivspolitik/

Lovvalg & værneting

Eventuel uoverensstemmelse imellem Camille Safijér/ Oriole Quieter HeartsBliss Solicitude og køber, skal afgøres ved Københavns byret som første instans.

Når du bestiller service fra denne side vil det blive forstået som din accept af disse betingelser.

© 2019 Camille Safijér/ HeartBliss/ Oriole Quieter HeartsBliss Solicitude. Alle rettigheder forbeholdes.